90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 09

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Etnologia

Filozofia

Historia

Historia sztuki

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Stosunki Międzynarodowe

Politologia

Międzynarodowe Studia Kulturowe

Wydział Filologiczny

Filologia angielska

Filologia klasyczna

Filologia germańska

Filologia polska

Filologia słowiańska

Filologia romańska

Filologia rosyjska

Dziennikarstwo

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Kulturoznawstwo

Filmoznawstwo

Nowe media i kultura cyfrowa

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Socjologia