Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne UŁ

90-219 Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a, tel. 48 42 635 61 09

Sekretariat informuje, że dyżur Przewodniczącego Rady Programowej MISH-S UŁ prof. dr hab. Marka M. Dziekana w dniu 9 lutego 2017 r. zostaje odwołany.

Sekretariat MISH-S informuje, że w semestrze letnim w r. ak. 2016/17, we wtorki, w Instytucie Historii UŁ, ul. Kamińskiego 127 a, sala 12, odbywać się będą zajęcia obligatoryjne przeznaczone dla studentów II stopnia z przedmiotu „Świat Śródziemnomorza. Geografia a historia”:

  • wykład godz. 14.00 – 15.30, prowadzący dr Kirił Marinow
  • ćwiczenia godz. 16.00 – 17.30, prowadzący dr Paweł Filipczak

Sekretariat informuje, że dyżur Przewodniczącego Rady Programowej MISH-S UŁ prof. dr hab. Marka M. Dziekana w dniu 17 listopada 2016 r. zostaje odwołany.

Sekretariat MISH-S informuje, iż w semestrze zimowym w r. ak. 2016/17 zajęcia z przedmiotu „Filozofia współczesna” (zajęcia z Modułu III) dla studentów I stopnia będą odbywać się w piątek, w Instytucie Filozofii UŁ, ul. Lindleya 3/5, pokój 309:

  • wykład z prof. nadzw. dr hab. Małgorzatą Kwietniewską, godz. 12.00 – 13.30
  • ćwiczenia z prof. nadzw. dr hab. Krzysztofem Matuszewskim, godz. 13.45 – 15.15

Sekretariat MISH-S informuje, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus zostały umieszczone kursy internetowe dla przedmiotu „Szkolenie z BHP w Uniwersytecie Łódzkim”(Course of OSH in University of Lodz).

Szkolenie z BHP jest obowiązkowe dla Studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym od 1 października 2016 r. Informacje nt. obowiązkowego szkolenia z BHP w roku akad. 2016/2017 w UŁ.

Sekretariat MISH-S informuje, że termin do dostarczenia rozkładów zajęć na semestr zimowy w roku akademicki 2016/2017 upływa 7 listopada 2016 r. Jednocześnie Sekretariat MISH-S przypomina, że w rozkłady zajęć wpisywane są wszystkie przedmioty z modułu I, II oraz III, na które uczęszcza student w danym semestrze. Rozkład zajęć powinien być złożony na odpowiednim formularzu (szablon znajduje się na stronie internetowej).

Sekretariat MISH-S zobowiązuje studentów I roku studiów I oraz II stopnia do dostarczenia oświadczenia o wyborze opiekuna naukowego w terminie do 7 listopada 2016 r. Druk oświadczenia powinien być złożony na odpowiednim formularzu (szablon znajduje się na stronie internetowej)

Sekretariat MISH-S informuje, że w dniu 7 października 2016 r. (piątek) o godz.16.00 w Instytucie Filozofii UŁ, ul. Lindleya 3/5, pokój 309, odbędą się pierwsze zajęcia organizacyjne dla studentów I stopnia studiów z przedmiotu „Filozofia współczesna” z Panią prof. nadzw. dr hab. Małgorzatą Kwietniewską.