Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne UŁ

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 09

Sekretariat przypomina o możliwości złożenia wniosku o Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018. Wnioski należy składać (trzy egzemplarze) w Sekretariacie MISH-S w nieprzekraczalnym terminie do 18 września 2017 r.
Jednocześnie Sekretariat informuje, iż studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia z tytułu stypendium ministra, chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat (art. 184 ust.5).

Kwestie przyznawania stypendiów regulują przepisy:

  • 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz.1842, z późn. zm.)
  • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej ministerstwa: www. nauka.gov.pl, w zakładce „Dla studentów i uczelni”.

 

Sekretariat MISH-S informuje, że będzie nieczynny w terminie od 21 sierpnia do 1 września 2017 r.

Sekretariat informuje, że w zakładce MISH-S zostały zamieszczone informacje dotyczące systemu APD, OSA oraz procedury egzaminu dyplomowego.

Sekretariat MISH-S informuje, że w okresie sesji letniej w terminie od 12.06.2017 r. do 30 września 2017 r. ulegają zmianie godziny dyżuru Przewodniczącego Rady Programowej MISH-S UŁ prof. dr hab. Marka M. Dziekana. Termin dyżuru został wyznaczony na środę, godzina 11.00-12.00.

Sekretariat MISH-S informuje, że będzie nieczynny w terminie od 14 do 19 czerwca 2017 r.

Sekretariat informuje, że dyżur Przewodniczącego Rady Programowej MISH-S UŁ prof. dr hab. Marka M. Dziekana w dniu 8 czerwca 2017 r. zostaje odwołany.

Sekretariat informuje, że dyżur Przewodniczącego Rady Programowej MISH-S UŁ prof. dr hab. Marka M. Dziekana w dniu 18 oraz 25 maja 2017 r. zostaje odwołany.

W dniu 05  maja 2017 r.  Sekretariat Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych UŁ będzie nieczynny.

Sekretariat MISH-S zobowiązuje studentów do dostarczenia rozkładów zajęć na semestr letni  w roku akademickim 2016/17 w terminie do 17 marca 2017 r. Rozkład zajęć powinien być złożony na odpowiednim formularzu (szablon znajduje się na stronie internetowej).

Jednocześnie Sekretariat MISH-S zobowiązuje studentów do dostarczenia indywidualnych planów studiów na rok akademicki 2016/17 w terminie do 17 marca 2017 r. (szablon znajduje się na stronie internetowej).

Sekretariat MISH-S informuje, że w dniu 21 lutego 2017 r., we wtorek, o godz. 14.00, w Instytucie Historii UŁ, ul. Kamińskiego 127 a, sala 12, odbędą się zajęcia organizacyjne z wykładu i ćwiczeń (z dr Kiriłem Marinowem oraz  dr Pawłem Filipczakiem) z przedmiotu „Świat Śródziemnomorza. Geografia a historia”.