Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne UŁ

90-219 Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a, tel. 48 42 635 61 09

Sekretariat MISH-S informuje, że w dniu 7 października 2016 r. (piątek) o godz.16.00 w Instytucie Filozofii UŁ, ul. Lindleya 3/5, pokój 309, odbędą się pierwsze zajęcia organizacyjne dla studentów I stopnia studiów z przedmiotu „Filozofia współczesna” z Panią prof. nadzw. dr hab. Małgorzatą Kwietniewską.
Uroczyste spotkanie informacyjne dla studentów pierwszego roku studiów I oraz II stopnia Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych UŁ w roku akademickim 2016/2017 odbędzie się w dniu 03 października 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 13.00 w Sali Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ (ul. Kamińskiego 27 a, I piętro).

Prosimy Państwa o przybycie, ponieważ na spostkaniu zostaną omówione ważne sprawy organizacyjne dotyczące studiowania w systemie MISH-S.