Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne UŁ

90-219 Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a, tel. 48 42 635 61 09

Wszyscy Studenci MISH-S, realizujący w semestrze letnim 2017/2018 zajęcia z przedmiotu „Etnografia przestrzeni miejskich” (wykład i ćwiczenia) proszeni są o kontakt e-mailowy z prowadzącą, dr Aleksandrą Krupą-Ławrynowicz (aklawrynowicz@uni.lodz.pl), najpóźniej do dn. 16 lutego 2018 r.

Sekretariat MISH-S informuje, że Rada Programowa MISH-S ogłosiła „Etnografię przestrzeni miejskich” jako przedmiot obligatoryjny, przeznaczony dla studentów II stopnia Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.

 

Wszyscy Studenci realizujący w semestrze letnim 2017/2018 zajęcia  z kultury języka polskiego (wykład i ćwiczenia)
proszeni są o kontakt e-mailowy z prowadzącą, dr Agnieszką Wierzbicką (
agnieszka.wierzbicka@uni.lodz.pl), najpóźniej do dn. 16 lutego 2018 r.

Zajęcia  z kultury języka polskiego są to zajęcia obligatoryjne, przeznaczone dla studentów I stopnia Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.

Sekretariat MISH-S informuje, że będzie nieczynny w dniach od 27 do 29 grudnia 2017 r.

Sekretariat informuje o zmianach w terminach dyżurów Przewodniczącego Rady Programowej MISH-S UŁ prof. dr hab. Marka M. Dziekana:

  • dyżur zostaje odwołany w dniach 9 oraz 16 listopada 2017 r.
  •  dyżur odbędzie się w dniu 15 listopada 2017 r. (środa), godzina 14.00-15.00 (w zamian za 16 listopada 2017 r.)

Sekretariat MISH-S informuje, że będzie nieczynny w dniach od 06 do 07 listopada 2017 r.

Sekretariat MISH-S informuje, że Studium Języków Obcych przygotowało test określający poziom znajomości języka obcego dla wszystkich studentów I-go stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Platforma cyfrowa z umieszczonym na niej testem będzie aktywna od dnia 6 listopada 2017 r. do  7 stycznia 2018 r.

Test diagnostyczny jest testem obligatoryjnym dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Jednocześnie Sekretariat MISH-S prosi o składanie deklaracji językowych po rozwiązaniu testu językowego na platformie cyfrowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 stycznia 2018 r.

Sekretariat MISH-S informuje, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus zostały umieszczone kursy internetowe dla przedmiotu „Szkolenie z BHP w Uniwersytecie Łódzkim” (Course of OSH in University of Lodz). Szkolenie z BHP jest obowiązkowe dla studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów, w semestrze zimowym, od 1 października 2017 r.

Sekretariat MISH-S zobowiązuje studentów I roku studiów I oraz II stopnia do dostarczenia oświadczenia o wyborze opiekuna naukowego w terminie do 6 listopada 2017 r. Druk oświadczenia powinien być złożony na odpowiednim formularzu (szablon do pobrania).