Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne UŁ

90-219 Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a, tel. 48 42 635 61 09

Sekretariat informuje o zmianach w terminach dyżurów Przewodniczącego Rady Programowej MISH-S UŁ prof. dr hab. Marka M. Dziekana:

  • dyżur zostaje odwołany w dniach 9 oraz 16 listopada 2017 r.
  •  dyżur odbędzie się w dniu 15 listopada 2017 r. (środa), godzina 14.00-15.00 (w zamian za 16 listopada 2017 r.)

Sekretariat MISH-S informuje, że będzie nieczynny w dniach od 06 do 07 listopada 2017 r.

Sekretariat MISH-S informuje, że Studium Języków Obcych przygotowało test określający poziom znajomości języka obcego dla wszystkich studentów I-go stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Platforma cyfrowa z umieszczonym na niej testem będzie aktywna od dnia 6 listopada 2017 r. do  7 stycznia 2018 r.

Test diagnostyczny jest testem obligatoryjnym dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Jednocześnie Sekretariat MISH-S prosi o składanie deklaracji językowych po rozwiązaniu testu językowego na platformie cyfrowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 stycznia 2018 r.

Sekretariat MISH-S informuje, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus zostały umieszczone kursy internetowe dla przedmiotu „Szkolenie z BHP w Uniwersytecie Łódzkim” (Course of OSH in University of Lodz). Szkolenie z BHP jest obowiązkowe dla studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów, w semestrze zimowym, od 1 października 2017 r.

Sekretariat MISH-S zobowiązuje studentów I roku studiów I oraz II stopnia do dostarczenia oświadczenia o wyborze opiekuna naukowego w terminie do 6 listopada 2017 r. Druk oświadczenia powinien być złożony na odpowiednim formularzu (szablon do pobrania).

Sekretariat MISH-S informuje, że termin dostarczenia do Sekretariatu MISH-S rozkładów zajęć na semestr zimowy w roku akademicki 2017/2018 upływa 6 listopada 2017 r. Jednocześnie Sekretariat MISH-S przypomina, że w rozkłady zajęć wpisywane są wszystkie przedmioty z modułu I, II oraz III, na które uczęszcza student w danym semestrze. Rozkład zajęć powinien być złożony na odpowiednim formularzu (szablon do pobrania).

Sekretariat MISH-S informuje, że pierwsze zajęcia organizacyjne dla studentów I stopnia studiów z przedmiotu „Filozofia współczesna” odbędą się w Instytucie Filozofii UŁ, ul. Lindleya 3/5, w następujących terminach:

– wykład z Panem prof. UŁ dr hab. Witoldem Glinkowskim w dniu 3 października 2017 r. (wtorek), o godz. 14.00, pokój 310

– ćwiczenia z Panem prof. UŁ dr hab. Krzysztofem Matuszewskim w dniu 9 października 2017 r. (poniedziałek), o godz. 13.45, pokój 309

 

Uroczyste spotkanie informacyjne dla studentów pierwszego roku studiów I oraz II stopnia Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych UŁ w roku akademickim 2017/2018 odbędzie się w dniu 02 października 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 12.30 w Sali Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ (ul. Kamińskiego 27 a, I piętro).

Na spotkaniu zostaną omówione ważne sprawy organizacyjne dotyczące studiowania w systemie MISH-S.