Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne UŁ

90-219 Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a, tel. 48 42 635 61 09

Sekretariat MISH-S informuje, że będzie nieczynny w dniach 18 oraz 19 maja 2018 r.

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego uprzejmie informuje, że  Zarządzeniem nr 84 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 19.03.2018 ustanowiono Nagrodę Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego studiów I-go stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w ramach lektoratu uzyskali najlepszy wynik z egzaminu z języka obcego nowożytnego. Zasady przyznawania Nagrody, określa Regulamin Nagrody, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

Warunkiem przystąpienia do tegorocznej edycji konkursu jest wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i  po potwierdzeniu przez dziekanat oraz lektora prowadzącego  dostarczenie go  do Studium Języków  Obcych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2018 roku.

O nagrodę w bieżącym roku mogą ubiegać się studentki i studenci Uniwersytetu Łódzkiego, którzy przystąpili do egzaminu w sesji zimowej lub letniej roku akademickiego 2017/2018.

Informacje o konkursie oraz formularz do pobrania dostępne są także na stronie SJO UŁ i na facebooku SJO.

Sekretariat MISH-S informuje, że będzie nieczynny w dniach od 30 kwietnia do 06 maja 2018 r.

Sekretariat informuje, że dyżur Przewodniczącego Rady Programowej MISH-S UŁ prof. dr hab. Marka M. Dziekana w dniu 12 kwietnia 2018 r. zostaje odwołany.

Sekretariat MISH-S zobowiązuje studentów do dostarczenia rozkładów zajęć na semestr letni  w roku akademickim 2017/18 w terminie do 19 marca 2018 r. Rozkład zajęć powinien być złożony na odpowiednim formularzu (szablon znajduje się na stronie internetowej).

Jednocześnie Sekretariat MISH-S zobowiązuje studentów do dostarczenia indywidualnych planów studiów na rok akademicki 2017/18 w terminie do 19 marca 2018 r. (szablon znajduje się na stronie internetowej).

Wszyscy Studenci MISH-S, realizujący w semestrze letnim 2017/2018 zajęcia z przedmiotu „Etnografia przestrzeni miejskich” (wykład i ćwiczenia) proszeni są o kontakt e-mailowy z prowadzącą, dr Aleksandrą Krupą-Ławrynowicz (aklawrynowicz@uni.lodz.pl), najpóźniej do dn. 16 lutego 2018 r.

Sekretariat MISH-S informuje, że Rada Programowa MISH-S ogłosiła „Etnografię przestrzeni miejskich” jako przedmiot obligatoryjny, przeznaczony dla studentów II stopnia Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.

 

Wszyscy Studenci realizujący w semestrze letnim 2017/2018 zajęcia  z kultury języka polskiego (wykład i ćwiczenia)
proszeni są o kontakt e-mailowy z prowadzącą, dr Agnieszką Wierzbicką (
agnieszka.wierzbicka@uni.lodz.pl), najpóźniej do dn. 16 lutego 2018 r.

Zajęcia  z kultury języka polskiego są to zajęcia obligatoryjne, przeznaczone dla studentów I stopnia Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.

Sekretariat MISH-S informuje, że będzie nieczynny w dniach od 27 do 29 grudnia 2017 r.

Sekretariat informuje o zmianach w terminach dyżurów Przewodniczącego Rady Programowej MISH-S UŁ prof. dr hab. Marka M. Dziekana:

  • dyżur zostaje odwołany w dniach 9 oraz 16 listopada 2017 r.
  •  dyżur odbędzie się w dniu 15 listopada 2017 r. (środa), godzina 14.00-15.00 (w zamian za 16 listopada 2017 r.)

Sekretariat MISH-S informuje, że będzie nieczynny w dniach od 06 do 07 listopada 2017 r.