Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne UŁ

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 09

Sekretariat MISH-S UŁ informuje, że Rada Programowa MISH-S ogłosiła zajęcia „Fotografia i film. Konteksty antropologii wizualnej” jako przedmiot obligatoryjny, przeznaczony dla studentów II stopnia Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych UŁ.
Termin zajęć został zaproponowany na wtorek, godz.: 12.00-13.30 (ćwiczenia konwersatoryjne), godz.: 13.45-15.15 (wykład).

 

Wszyscy Studenci realizujący w semestrze letnim 2018/2019 zajęcia z kultury języka polskiego proszeni są o kontakt e-mailowy z prowadzącymi:

najpóźniej do dnia 18 lutego 2019 r.

Zajęcia  z kultury języka polskiego są to zajęcia obligatoryjne, przeznaczone dla studentów I stopnia Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.

Sekretariat informuje, że dyżur Przewodniczącego Rady Programowej MISH-S UŁ prof. dr hab. Marka M. Dziekana zostaje odwołany w dniach: 24 oraz 31 stycznia 2019 r.

Sekretariat MISH-S informuje, że będzie nieczynny w dniach od 24 grudnia do 31 grudnia 2018 r.

Sekretariat informuje, że dyżur Przewodniczącego Rady Programowej MISH-S UŁ prof. dr hab. Marka M. Dziekana w dniu 29 listopada 2018 r. zostaje odwołany.

Sekretariat MISH-S informuje, że na stronie zostały zamieszczone uaktualnione siatki obowiązujące w r. ak. 2018/2019 dla kierunku Kulturoznawstwo I stopnia, dla kierunku Nowe media I stopnia oraz siatka dla kierunku Kulturoznawstwo II stopnia. Siatka dla kierunku Filmoznawstwo I stopnia pozostaje bez zmian.

Sekretariat MISH-S informuje, że Studium Języków Obcych przygotowało test diagnostyczny określający poziom znajomości języka obcego dla wszystkich studentów I-go stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Platforma cyfrowa z umieszczonym na niej testami z sześciu języków nowożytnych będzie aktywna od dnia 5 listopada 2018 r. do 7 stycznia 2019 r.

Test diagnostyczny jest testem obligatoryjnym dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Jednocześnie Sekretariat MISH-S prosi o składanie deklaracji językowych po rozwiązaniu testu językowego na platformie cyfrowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 stycznia 2019 r.

Sekretariat MISH-S przekazuje propozycję Uniwersytetu Łódzkiego dotyczącą ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla studentów. W roku akademickim 2018/2019 ubezpieczycielem w tym zakresie ponownie został PZU S.A.  W przypadku studentów roczna składka ubezpieczenia pozostała na poziomie z zeszłego roku (67 zł).

W przypadku studentów ubezpieczenie można zawrzeć wyłącznie poprzez stronę internetową :  www.nnw-studentow.pl   i opłacenie wniosku do dnia 15.12.2018 r. – wówczas ubezpieczenie zawarte jest na cały rok akademicki.