Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne UŁ

90-219 Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a, tel. 48 42 635 61 09

Sekretariat MISH-S informuje, że w dniu 21 lutego 2017 r., we wtorek, o godz. 14.00, w Instytucie Historii UŁ, ul. Kamińskiego 127 a, sala 12, odbędą się zajęcia organizacyjne z wykładu i ćwiczeń (z dr Kiriłem Marinowem oraz  dr Pawłem Filipczakiem) z przedmiotu „Świat Śródziemnomorza. Geografia a historia”.

Sekretariat MISH-S informuje, że w dniu 23 lutego 2017 r. (czwartek), godz. 13.15-14.45, w siedzibie Wydziału Filologicznego UŁ, ul. Pomorska 171/173, sala 2.17, odbędą się pierwsze zajęcia organizacyjne z przedmiotu „Kultury języka polskiego” (zajęcia z Modułu III dla studiów licencjackich) z Panią prof. nadzw. dr hab. Katarzyną Jachimowską.

Osoby, które mogą przyjść we wskazanym termie na w/w zajęcia proszone są o wcześniejszy kontakt mailowy: awierzbicka@uni.lodz.pl

Sekretariat informuje, że dyżur Przewodniczącego Rady Programowej MISH-S UŁ prof. dr hab. Marka M. Dziekana w dniu 9 lutego 2017 r. zostaje odwołany.

Sekretariat MISH-S informuje, że w semestrze letnim w r. ak. 2016/17, we wtorki, w Instytucie Historii UŁ, ul. Kamińskiego 127 a, sala 12, odbywać się będą zajęcia obligatoryjne przeznaczone dla studentów II stopnia z przedmiotu „Świat Śródziemnomorza. Geografia a historia”:

  • wykład godz. 14.00 – 15.30, prowadzący dr Kirił Marinow
  • ćwiczenia godz. 16.00 – 17.30, prowadzący dr Paweł Filipczak

Sekretariat informuje, że dyżur Przewodniczącego Rady Programowej MISH-S UŁ prof. dr hab. Marka M. Dziekana w dniu 17 listopada 2016 r. zostaje odwołany.

Sekretariat MISH-S informuje, iż w semestrze zimowym w r. ak. 2016/17 zajęcia z przedmiotu „Filozofia współczesna” (zajęcia z Modułu III) dla studentów I stopnia będą odbywać się w piątek, w Instytucie Filozofii UŁ, ul. Lindleya 3/5, pokój 309:

  • wykład z prof. nadzw. dr hab. Małgorzatą Kwietniewską, godz. 12.00 – 13.30
  • ćwiczenia z prof. nadzw. dr hab. Krzysztofem Matuszewskim, godz. 13.45 – 15.15

Sekretariat MISH-S informuje, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus zostały umieszczone kursy internetowe dla przedmiotu „Szkolenie z BHP w Uniwersytecie Łódzkim”(Course of OSH in University of Lodz).

Szkolenie z BHP jest obowiązkowe dla Studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym od 1 października 2016 r. Informacje nt. obowiązkowego szkolenia z BHP w roku akad. 2016/2017 w UŁ.

Sekretariat MISH-S informuje, że termin do dostarczenia rozkładów zajęć na semestr zimowy w roku akademicki 2016/2017 upływa 7 listopada 2016 r. Jednocześnie Sekretariat MISH-S przypomina, że w rozkłady zajęć wpisywane są wszystkie przedmioty z modułu I, II oraz III, na które uczęszcza student w danym semestrze. Rozkład zajęć powinien być złożony na odpowiednim formularzu (szablon znajduje się na stronie internetowej).