Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne UŁ

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 09

Sekretariat MISH-S UŁ informuje, że z uwagi na obowiązującą od roku akademickiego 2018/2019 ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Ustawę z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, studia miedzyobszarowe zostają stopniowo wygaszone. Mówi o tym art. 216. ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: „Indywidualne studia międzyobszarowe w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, prowadzone w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, są kontynuowane do zakończenia cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2018/2019 i uczelnia nie prowadzi przyjęć na te studia.”

Sekretariat MISH-S informuje, że będzie nieczynny w dniach od 19 czerwca do 24 czerwca 2019 r.

Sekretariat MISH-S UŁ informuje, że między 29 kwietnia a 5 maja 2019 r. będzie nieczynny.

Sekretariat MISH-S UŁ informuje, że we wtorek, 16 kwietnia 2019 r., wyjątkowo będzie czynny od 8.00 do 10.30.

Sekretariat informuje, że dyżur Przewodniczącego Rady Programowej MISH-S UŁ prof. dr hab. Marka M. Dziekana w dniu 11 kwietnia 2019 r. zostaje odwołany.

Sekretariat MISH-S zobowiązuje studentów do dostarczenia rozkładów zajęć na semestr letni  w roku akademickim 2018/19 w terminie do 18 marca 2019 r. Rozkład zajęć powinien być złożony na odpowiednim formularzu (szablon znajduje się na stronie internetowej).

Jednocześnie Sekretariat MISH-S zobowiązuje studentów do dostarczenia indywidualnych planów studiów na rok akademicki 2018/19 w terminie do 18 marca 2019 r. (szablon znajduje się na stronie internetowej).

Sekretariat MISH-S jest nieczynny do 20.02.2019 r. (środa) z powodu choroby.

Sekretariat MISH-S UŁ informuje, że Rada Programowa MISH-S ogłosiła zajęcia „Fotografia i film. Konteksty antropologii wizualnej” jako przedmiot obligatoryjny, przeznaczony dla studentów II stopnia Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych UŁ.
Termin zajęć został zaproponowany na wtorek, godz.: 12.00-13.30 (ćwiczenia konwersatoryjne), godz.: 13.45-15.15 (wykład).

 

Wszyscy Studenci realizujący w semestrze letnim 2018/2019 zajęcia z kultury języka polskiego proszeni są o kontakt e-mailowy z prowadzącymi:

najpóźniej do dnia 18 lutego 2019 r.

Zajęcia  z kultury języka polskiego są to zajęcia obligatoryjne, przeznaczone dla studentów I stopnia Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.

Sekretariat informuje, że dyżur Przewodniczącego Rady Programowej MISH-S UŁ prof. dr hab. Marka M. Dziekana zostaje odwołany w dniach: 24 oraz 31 stycznia 2019 r.