Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne UŁ

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 09

Sekretariat MISHS UŁ informuje, że w dniu 4 listopada 2019 r. będzie czynny do godziny 11.30 z powodu szkolenia.

Sekretariat informuje, że dyżur Przewodniczącego Rady Programowej MISH-S UŁ prof. dr hab. Marka M. Dziekana w dniu 3 października 2019 r. zostaje odwołany.

Sekretariat MISH-S informuje, że w dniu 2 października 2019 r. (środa), w Instytucie Filozofii UŁ, ul. Lindleya 3/5, pok. 309, odbędą się pierwsze zajęcia dla studentów I stopnia studiów z przedmiotu „Filozofia współczesna”:

– godz. 11.45 do 13.15, ćwiczenia z Panem dr hab. Krzysztofem Matuszewskim, prof. UŁ

– godz. 13.30 do 15.00, wykład z Panią dr hab. Małgorzatą Kwietniewską, prof. UŁ

Sekretariat MISHS UŁ informuje, że w dniach 27 i 30 października 2019 r. będzie nieczynny w związku z wydziałową oraz centralną inauguracją roku akademickiego 2019/2020.

Sekretariat informuje, że pierwszy wrześniowy dyżury Przewodniczącego Rady Programowej MISH-S UŁ prof. dr hab. Marka M. Dziekana odbędzie się 12 września 2019 r.

Sekretariat MISH-S informuje, że będzie nieczynny w dniach od 19 sierpnia do 30 sierpnia 2019 r. oraz od 04 września do 06 września 2019 r.

Sekretariat MISH-S informuje, że w sierpniu będzie czynny we wtorki i czwartki w godzinach 9.00-14.00.

Sekretariat MISH-S informuje, że będzie nieczynny w dniach od 22 lipca do 30 lipca 2019 r.

Sekretariat informuje, że dyżury Przewodniczącego Rady Programowej MISH-S UŁ prof. dr hab. Marka M. Dziekana, przypadający na dzień 27 czerwca 2019 r. zostaje przeniesiony na dzień 26 czerwca 2019 r. na godz. 13.00-13.30