90-219 Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a, tel. 48 42 635 61 09

Realizacja II Modułu Programu Ramowego MISH-S UŁ

Rada Programowa Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych UŁ przypomina, że studenci realizujący założenia Programu Ramowego MISH-S UŁ są zobowiązani do odbycia zajęć z drugiego obszaru studiów, realizowanych w ramach Modułu II.

Zajęcia z drugiego obszaru studiów (Moduł II) na studiach I stopnia powinny być zrealizowane w wymiarze 40 punktów ECTS uzyskiwanych w ciągu trzech lat studiów, a na studiach II stopnia w wymiarze 20 punktów ECTS uzyskiwanych w ciągu dwóch lat studiów.