90-219 Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a, tel. 48 42 635 61 09