90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 09

Sekretariat MISH-S informuje, że w dniu 2 października 2019 r. (środa), w Instytucie Filozofii UŁ, ul. Lindleya 3/5, pok. 309, odbędą się pierwsze zajęcia dla studentów I stopnia studiów z przedmiotu „Filozofia współczesna”:

– godz. 11.45 do 13.15, ćwiczenia z Panem dr hab. Krzysztofem Matuszewskim, prof. UŁ

– godz. 13.30 do 15.00, wykład z Panią dr hab. Małgorzatą Kwietniewską, prof. UŁ