90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 09

Sekretariat MISH-S informuje, że w sierpniu będzie czynny we wtorki i czwartki w godzinach 9.00-14.00.