90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 09

Sekretariat informuje, że dyżury Przewodniczącego Rady Programowej MISH-S UŁ prof. dr hab. Marka M. Dziekana, przypadający na dzień 27 czerwca 2019 r. zostaje przeniesiony na dzień 26 czerwca 2019 r. na godz. 13.00-13.30