90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 09
Sekretariat MISH-S UŁ informuje, że Rada Programowa MISH-S ogłosiła zajęcia „Fotografia i film. Konteksty antropologii wizualnej” jako przedmiot obligatoryjny, przeznaczony dla studentów II stopnia Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych UŁ.
Termin zajęć został zaproponowany na wtorek, godz.: 12.00-13.30 (ćwiczenia konwersatoryjne), godz.: 13.45-15.15 (wykład).