90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 09

Wszyscy Studenci realizujący w semestrze letnim 2018/2019 zajęcia z kultury języka polskiego proszeni są o kontakt e-mailowy z prowadzącymi:

najpóźniej do dnia 18 lutego 2019 r.

Zajęcia  z kultury języka polskiego są to zajęcia obligatoryjne, przeznaczone dla studentów I stopnia Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.