90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 09

Sekretariat MISH-S informuje, że na stronie zostały zamieszczone uaktualnione siatki obowiązujące w r. ak. 2018/2019 dla kierunku Kulturoznawstwo I stopnia, dla kierunku Nowe media I stopnia oraz siatka dla kierunku Kulturoznawstwo II stopnia. Siatka dla kierunku Filmoznawstwo I stopnia pozostaje bez zmian.