90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 09

Sekretariat MISH-S informuje, że Studium Języków Obcych przygotowało test diagnostyczny określający poziom znajomości języka obcego dla wszystkich studentów I-go stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Platforma cyfrowa z umieszczonym na niej testami z sześciu języków nowożytnych będzie aktywna od dnia 5 listopada 2018 r. do 7 stycznia 2019 r.

Test diagnostyczny jest testem obligatoryjnym dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Jednocześnie Sekretariat MISH-S prosi o składanie deklaracji językowych po rozwiązaniu testu językowego na platformie cyfrowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 stycznia 2019 r.