90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 09