90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 09

Sekretariat MISH-S przekazuje propozycję Uniwersytetu Łódzkiego dotyczącą ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla studentów. W roku akademickim 2018/2019 ubezpieczycielem w tym zakresie ponownie został PZU S.A.  W przypadku studentów roczna składka ubezpieczenia pozostała na poziomie z zeszłego roku (67 zł).

W przypadku studentów ubezpieczenie można zawrzeć wyłącznie poprzez stronę internetową :  www.nnw-studentow.pl   i opłacenie wniosku do dnia 15.12.2018 r. – wówczas ubezpieczenie zawarte jest na cały rok akademicki.