90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 09

Sekretariat MISH-S zobowiązuje studentów I roku studiów I oraz II stopnia do dostarczenia oświadczenia o wyborze opiekuna naukowego w terminie do 5 listopada 2018 r. Druk oświadczenia powinien być złożony na odpowiednim formularzu (szablon do pobrania).