90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 09

Sekretariat MISH-S zobowiązuje studentów do dostarczenia rozkładów zajęć na semestr letni  w roku akademickim 2017/18 w terminie do 19 marca 2018 r. Rozkład zajęć powinien być złożony na odpowiednim formularzu (szablon znajduje się na stronie internetowej).

Jednocześnie Sekretariat MISH-S zobowiązuje studentów do dostarczenia indywidualnych planów studiów na rok akademicki 2017/18 w terminie do 19 marca 2018 r. (szablon znajduje się na stronie internetowej).