90-219 Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a, tel. 48 42 635 61 09

Wszyscy Studenci MISH-S, realizujący w semestrze letnim 2017/2018 zajęcia z przedmiotu „Etnografia przestrzeni miejskich” (wykład i ćwiczenia) proszeni są o kontakt e-mailowy z prowadzącą, dr Aleksandrą Krupą-Ławrynowicz (aklawrynowicz@uni.lodz.pl), najpóźniej do dn. 16 lutego 2018 r.

Sekretariat MISH-S informuje, że Rada Programowa MISH-S ogłosiła „Etnografię przestrzeni miejskich” jako przedmiot obligatoryjny, przeznaczony dla studentów II stopnia Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.