90-219 Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a, tel. 48 42 635 61 09

Wszyscy Studenci realizujący w semestrze letnim 2017/2018 zajęcia  z kultury języka polskiego (wykład i ćwiczenia)
proszeni są o kontakt e-mailowy z prowadzącą, dr Agnieszką Wierzbicką (
agnieszka.wierzbicka@uni.lodz.pl), najpóźniej do dn. 16 lutego 2018 r.

Zajęcia  z kultury języka polskiego są to zajęcia obligatoryjne, przeznaczone dla studentów I stopnia Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.