90-219 Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a, tel. 48 42 635 61 09

Sekretariat MISH-S informuje, że Studium Języków Obcych przygotowało test określający poziom znajomości języka obcego dla wszystkich studentów I-go stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Platforma cyfrowa z umieszczonym na niej testem będzie aktywna od dnia 6 listopada 2017 r. do  7 stycznia 2018 r.

Test diagnostyczny jest testem obligatoryjnym dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Jednocześnie Sekretariat MISH-S prosi o składanie deklaracji językowych po rozwiązaniu testu językowego na platformie cyfrowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 stycznia 2018 r.