90-219 Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a, tel. 48 42 635 61 09

Sekretariat MISH-S informuje, że termin dostarczenia do Sekretariatu MISH-S rozkładów zajęć na semestr zimowy w roku akademicki 2017/2018 upływa 6 listopada 2017 r. Jednocześnie Sekretariat MISH-S przypomina, że w rozkłady zajęć wpisywane są wszystkie przedmioty z modułu I, II oraz III, na które uczęszcza student w danym semestrze. Rozkład zajęć powinien być złożony na odpowiednim formularzu (szablon do pobrania).