90-219 Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a, tel. 48 42 635 61 09

Sekretariat MISH-S zobowiązuje studentów I roku studiów I oraz II stopnia do dostarczenia oświadczenia o wyborze opiekuna naukowego w terminie do 6 listopada 2017 r. Druk oświadczenia powinien być złożony na odpowiednim formularzu (szablon do pobrania).