90-219 Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a, tel. 48 42 635 61 09

Sekretariat MISH-S informuje, że pierwsze zajęcia organizacyjne dla studentów I stopnia studiów z przedmiotu „Filozofia współczesna” odbędą się w Instytucie Filozofii UŁ, ul. Lindleya 3/5, w następujących terminach:

– wykład z Panem prof. UŁ dr hab. Witoldem Glinkowskim w dniu 3 października 2017 r. (wtorek), o godz. 14.00, pokój 310

– ćwiczenia z Panem prof. UŁ dr hab. Krzysztofem Matuszewskim w dniu 9 października 2017 r. (poniedziałek), o godz. 13.45, pokój 309