90-219 Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a, tel. 48 42 635 61 09

Sekretariat informuje, że w zakładce MISH-S zostały zamieszczone informacje dotyczące systemu APD, OSA oraz procedury egzaminu dyplomowego.