90-219 Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a, tel. 48 42 635 61 09

Sekretariat MISH-S prosi o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi testów diagnostycznych z języków nowożytnych dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, przygotowanych przez Studium Języków Obcych.