90-219 Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a, tel. 48 42 635 61 09

Sekretariat MISH-S informuje, iż w semestrze zimowym w r. ak. 2016/17 zajęcia z przedmiotu „Filozofia współczesna” (zajęcia z Modułu III) dla studentów I stopnia będą odbywać się w piątek, w Instytucie Filozofii UŁ, ul. Lindleya 3/5, pokój 309:

  • wykład z prof. nadzw. dr hab. Małgorzatą Kwietniewską, godz. 12.00 – 13.30
  • ćwiczenia z prof. nadzw. dr hab. Krzysztofem Matuszewskim, godz. 13.45 – 15.15