90-219 Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a, tel. 48 42 635 61 09

Sekretariat MISH-S informuje, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus zostały umieszczone kursy internetowe dla przedmiotu „Szkolenie z BHP w Uniwersytecie Łódzkim”(Course of OSH in University of Lodz).

Szkolenie z BHP jest obowiązkowe dla Studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym od 1 października 2016 r. Informacje nt. obowiązkowego szkolenia z BHP w roku akad. 2016/2017 w UŁ.