90-219 Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a, tel. 48 42 635 61 09
Sekretariat MISH-S informuje, że w dniu 7 października 2016 r. (piątek) o godz.16.00 w Instytucie Filozofii UŁ, ul. Lindleya 3/5, pokój 309, odbędą się pierwsze zajęcia organizacyjne dla studentów I stopnia studiów z przedmiotu „Filozofia współczesna” z Panią prof. nadzw. dr hab. Małgorzatą Kwietniewską.