Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne UŁ

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 09

Sekretariat MISH-S UŁ informuje, że kontakt z Przewodniczącym Rady Programowej MISH-S prof. dr hab. Markiem M. Dziekanem jest możliwy przede wszystkim w formie mailowej: mmdziekan@interia.pl Każda sytuacja, która wymaga bezpośredniej wizyty, musi być wcześniej umówiona.

Sekretariat MISH-S UŁ informuje, że od 19 października 2020 r. (poniedziałek) sekretariat pracuje co do zasady zdalnie. Bardzo proszę kontaktować się telefonicznie oraz mailowo. Numer telefonu: 42 635- 61-09. Adres mailowy: agnieszka.bartczak@uni.lodz.pl Każda sytuacja, która wymaga bezpośredniej wizyty w sekretariacie, musi być wcześniej umówiona.

Sekretariat MISH-S UŁ prosi osoby, które jeszcze nie zrobiły, o przesłanie drogą mailową planów zajęć za rok akademicki 2019/2020. Proszę o załączenie mailowej akceptacji w/w planów zajęć przez Państwa opiekunów naukowych. Plan zajęć powinien być złożony na odpowiednim formularzu (szablon do pobrania).

Plany za rok ak. 2019/2020 proszę przesyłać na adres mailowy: agnieszka.bartczak@uni.lodz.pl

Sekretariat MISH-S UŁ prosi o pilne przesłanie drogą mailową rozkładów zajęć na semestr zimowy w roku akademicki 2020/2021 w celu wpisania Państwa na zajęcia w systemie USOS. Proszę o załączenie mailowej akceptacji w/w rozkładów zajęć przez Państwa opiekunów naukowych.

Sekretariat MISH-S UŁ przypomina, że w rozkłady zajęć wpisywane są wszystkie przedmioty z modułu I, II oraz III, na które uczęszcza student w danym semestrze. Rozkład zajęć powinien być złożony na odpowiednim formularzu (szablon do pobrania).

Rozkłady zajęć proszę przesyłać na adres mailowy: agnieszka.bartczak@uni.lodz.pl

Sekretariat MISH-S UŁ informuje, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieściło na swojej stronie informację dotyczącą ważności legitymacji studenckich. Zgodnie z rozwiązaniami wprowadzonymi w kwietniu, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po zakończeniu tego okresu. Ograniczenie funkcjonowania uczelni trwało do 30 września 2020 r.  Tym samym okres 60 dni upływa 29 listopada. Regulacje wewnątrzuczelniane dotyczące organizacji kształcenia w uczelni nie mają wpływu na ważność legitymacji studenckich.

https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-sa-wazne-do-dnia-29-listopada-2020-r

Sekretariat MISH-S informuje, że będzie nieczynny w dniach od 20 do 31 lipca 2020 r. oraz od 17 do 21 sierpnia 2020 r.

Sekretariat MISH-S UŁ informuje, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieściło na swojej stronie informację dotyczącą ważności legitymacji studenckich. Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego

Sekretariat MISH-S UŁ prosi o pilne przesłanie drogą mailową rozkładów zajęć na semestr letni w roku akademicki 2019/2020 w celu wpisania Państwa na zajęcia w systemie USOS. Proszę o załączenie mailowej akceptacji w/w rozkładów zajęć przez Państwa opiekunów naukowych.

Sekretariat MISH-S UŁ przypomina, że w rozkłady zajęć wpisywane są wszystkie przedmioty z modułu I, II oraz III, na które uczęszcza student w danym semestrze. Rozkład zajęć powinien być złożony na odpowiednim formularzu (szablon do pobrania).

Rozkłady zajęć proszę przesyłać na adres mailowy: agnieszka.bartczak@uni.lodz.pl

Sekretariat MISH-S UŁ informuje, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał rozporządzenie, na mocy którego elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują w/w ważność do dnia 31 maja 2020 r.

https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-i-doktoranckie-automatycznie-przedluzone