Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne UŁ

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 09

Sekretariat MISH-S informuje, że będzie nieczynny w dniach od 20 do 31 lipca 2020 r. oraz od 17 do 21 sierpnia 2020 r.

Sekretariat MISH-S UŁ informuje, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieściło na swojej stronie informację dotyczącą ważności legitymacji studenckich. Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego

Sekretariat MISH-S UŁ prosi o pilne przesłanie drogą mailową rozkładów zajęć na semestr letni w roku akademicki 2019/2020 w celu wpisania Państwa na zajęcia w systemie USOS. Proszę o załączenie mailowej akceptacji w/w rozkładów zajęć przez Państwa opiekunów naukowych.

Sekretariat MISH-S UŁ przypomina, że w rozkłady zajęć wpisywane są wszystkie przedmioty z modułu I, II oraz III, na które uczęszcza student w danym semestrze. Rozkład zajęć powinien być złożony na odpowiednim formularzu (szablon do pobrania).

Rozkłady zajęć proszę przesyłać na adres mailowy: agnieszka.bartczak@uni.lodz.pl

Sekretariat MISH-S UŁ informuje, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał rozporządzenie, na mocy którego elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują w/w ważność do dnia 31 maja 2020 r.

https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-i-doktoranckie-automatycznie-przedluzone

Sekretariat MISH-S UŁ informuje, że obsługa studentów będzie odbywać się wyłącznie w formie mailowej w terminie od 11.03.2020 r. do 31.05.2020 r.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, mając na uwadze zalecenia instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwowe, władze Uniwersytetu Łódzkiego Zarządzeniem nr 100 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 11.03.2020 r.  zawieszają działalność dydaktyczną Uczelni (tj. wykłady, ćwiczenia i inne zajęcia) oraz odwołują wszystkie imprezy i wydarzenia naukowe, kulturalne, sportowe i inne które miały mieć miejsce na terenie Uniwersytetu łódzkiego w terminie od 11 marca do 14 kwietnia 2020 r. Legitymacje studenckie zachowują swoją ważność do dnia 31 maja 2020 r.

Szczegółowe informacje są zamieszczane na bieżąco na stronie Uniwersytetu Łódzkiego:

https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/komunikaty-w-zwiazku-z-koronawirusem

Sekretariat MISH-S informuje, że w semestrze letnim 2019/2020 zajęcia z przedmiotu  „Kultura języka polskiego” dla studentów I stopnia studiów, prowadzone przez Panią dr Izabelę Różycką, będą odbywać się we wtorki, w godzinach 11.45 – 13.15 oraz 13.30-15.00 na Wydziale Filologicznym, ul. Pomorska 171/173, gabinet 3.78

Studenci realizujący w semestrze letnim 2019/2020 zajęcia z kultury języka polskiego proszeni są o kontakt z prowadzącą zajęcia dr Izabelą Różycką w celu ustalenia terminu zajęć:

  • konsultacje w sesji poprawkowej: wtorek oraz czwartek, w godzinach 13.00 – 15.00, Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, gabinet 3.78.
  • adres mailowy: izabela.rozycka@uni.lodz.pl

Zajęcia  z kultury języka polskiego są to zajęcia obligatoryjne, przeznaczone dla studentów I stopnia Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.

Sekretariat MISH-S UŁ informuje, że w semestrze letnim w r. ak. 2019/2020 przedmiot „Fotografia i film. Konteksty antropologii wizualnej” (przedmiot obligatoryjny, przeznaczony dla studentów II stopnia MISH-S UŁ) będzie prowadzony przez dr Krystynę Piątkowską. Wyżej wymienione zajęcia będą odbywać się w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej, ul. Lindleya 3/5, w sali nr 230, we wtorek:

– wykład: godz. 13.45 – 15.15

– konwersatorium: godz. 15.30 – 17.00